Goed om te weten

Hout is een natuurlijk product en werkt daardoor altijd wel wat. Dit betekend dat onder invloed van wisselende temperaturen kiertjes en scheurtjes kunnen ontstaan. 
Live and Style is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout en geeft daar geen garantie op.

Het assortiment van Live and Style bestaat voornamelijk uit authentieke meubelen (bureau`s, buffetkasten, dressoirs, tafels, etc) en eiken en antieke kasten . Live and Style restyled zorgvuldig deze prachtige, massieve, handgemaakte meubelen die vaak al een leven achter de rug hebben. Hierdoor zijn alle meubelen uniek in hun soort en koopt u een meubel met een geschiedenis. 

Dat is het unieke en sfeerbepalende element van deze meubelen en geeft ze hun charme. Alle meubelen worden zorgvuldig gerestyled, maar houden soms enkele gebruikerssporen. Maar juist met zo'n meubelstuk heeft u een uniek exemplaar en zo iets speciaals in huis. Elk meubel wordt geheel naar wens en inzicht van de klant gezocht, ingekocht, gerestyled en geleverd. Wij voorzien met de bestellingen van deze meubelen in een specifieke behoefte van u, iets dat wij bijzonder graag doen!

Bij koud of juist heel warm weer kan het zijn dat uw meubel een paar dagen moet acclimatiseren omdat het veelal uit een onverwarmde werkruimte komt. Mocht dit het geval zijn, dan melden we u dat zoveel mogelijk bij levering van uw bestelling.

Algemene Voorwaarden van Liveandstyle Landelijke Meubelen.
Liveandstyle is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 01149058. 
Het BTW-nummer van Liveandstyle: NL129645357B01
Email: info@liveandstyle.nl
 
Artikel 1 Definities
1.1 Algemene Voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die klant interactief doorloopt op de website, om zaken te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Liveandstyle met wie Liveandstyle een overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake verkoop en levering van zaken.
1.5 Partijen: Liveandstyle en klant gezamenlijk.
1.6 Liveandstyle de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van klant.
1.7 Webwinkel, de website van Liveandstyle te vinden onder www.liveandstyle.nl
1.8 Zaken: zaken welke Liveandstyle in haar webwinkel aanbiedt, welke zaken klant kan bestellen.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de webwinkel, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De in de webwinkel aangeboden zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2 Liveandstyle garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Liveandstyle hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan klant laten weten.
3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of door Liveandstyle is ontbonden, draagt Liveandstyle er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Liveandstyle mogelijk is, worden terugbetaald aan klant. Deze terugbetaling zal in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen plaatsvinden.
 
Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zoals genoemd in de webwinkel zijn inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief eventuele bezorg- /verzendkosten. Deze worden klant in rekening gebracht gedurende de bestelprocedure, indien klant kiest voor bezorgen/verzenden.
4.2 Liveandstyle is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de eerder overeengekomen prijzen.
4.3 In het bestelproces kan klant verschillende opties kiezen:
Bezorgen (men kan aan de hand van provincie de bezorgkosten bepalen)
Betalen bij afhalen in Oldemarkt
Betalen bij afhalen in Oldemarkt kan alleen worden gekozen indien een meubel voorradig is èn het meubel daadwerkelijk wordt afgehaald in Oldemarkt. Liveandstyle heeft geen pin-mogelijkheid. Wel is het mogelijk middels een tikkie of directe overschrijving (mits Nederlandse bank) te betalen.
In alle andere gevallen (niet op voorraad of bij keuze bezorgen) dient koper te kiezen voor optie Vooraf Overmaken of IDEAL.
4.4 Indien een meubel niet op voorraad is, dient klant tenminste 30% van het totaalbedrag over te maken als aanbetaling.
4.5 Indien een meubel bezorgd dient te worden, dient klant ook tenminste 20% van het totaalbedrag over te maken als aanbetaling.
4.6 Indien klant kiest voor het bestellen van een meubel dat niet voorradig is en voor bezorgen kiest, dient 50% van het totaalbedrag te worden voldaan bij bestelling.
4.7 Door klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
b. door middel van contante betaling bij het afhalen van zaken en C. Door middel van iDEAL betaling.
4.8 Het eventuele restantbedrag na aanbetaling dient contant te worden voldaan bij afleveren danwel afhalen van de bestelling.

 
Artikel 5 Leveringstermijn
5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld in de webwinkel en alsmede in bevestigings-e-mails zijn indicatief en nimmer een fatale termijn. Liveandstyle is afhankelijk van de beschikbaarheid van het gewenste unieke meubel op het moment dat een bestelling is geplaatst.
5.2 Liveandstyle zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien en voorzover Liveandstyle vaststelt niet binnen redelijke termijn na verstrijken van de verwachte leveringstermijn de bestelde zaken aan klant te kunnen leveren heeft de klant het recht, nadat Liveandstyle heeft laten weten de overeenkomst niet te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.
5.4 Indien klant op eigen initiatief de overeenkomst wenst te ontbinden, worden de reeds door Liveandstyle gemaakte kosten voor de betreffende bestelling van de (aan)betaling ingehouden. Het eventuele restantbedrag zal door Liveandstyle binnen 30 dagen na annulering van de klant teruggeboekt worden op de bankrekening van de klant.
5.4 Indien klant niet tevreden is bij aflevering van het geleverde behoud de klant zich het recht de goederen te weigeren. Liveandstyle behoudt zich in dat geval het recht reeds gemaakte kosten voor de bestelling alsmede de bezorgkosten te verhalen op de klant. Deze gemaakte kosten zullen worden ingehouden op de (aan)betaling danwel op andere wijze op de klant worden verhaald.
5.5 Meubelen die voorradig zijn en afgehaald worden dienen (tenzij anders overeen gekomen) binnen 5 dagen na bestelling te worden afgehaald in Oldemarkt en vooraf per bankoverschrijving danwel contant bij afhalen worden voldaan.
 

Artikel 6 Verwerking persoonsgegegevens
6.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van klant geldt deze verwerking slechts om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven.


Artikel 7 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
7.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met liveandstyle welk contact bij voorkeur schriftelijk en electronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Liveandstyle zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
7.3 Klant kan het geschil - indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Leeuwarden, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.
 
Artikel 8 Overige bepalingen
8.1 Liveandstyle is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

Artikel 9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Liveandstyle is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg) schade die het gebruik van de aangekochte artikelen met zich mee kunnen brengen.
9.2 
Liveandstyle is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaan tijdens het transport door derden of eigen vervoer van de klant. 

9.3 Liveandstyle is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat tijdens het helpen op de juiste plaats te zetten van de meubelen. Ook is Liveandstyle niet verantwoordelijk mocht een meubel niet door een trapgat, deur, of dergelijke passen. Dit dient u zelf vooraf goed te berekenen. De afmetingen van onze meubelen vindt u terug bij de meubel informatie. Veel meubelen kunnen in 2 of 3 delen op de juiste plaats worden gezet, maar u dient dit vooraf te checken als dit niet vermeld staat bij het meubel van uw keuze.
9.4 Liveandstyle neemt geen meubels retour. Liveandstyle biedt maatwerk door geheel naar wens van de klant deze bestaande meubelen op te zoeken, aan te kopen en te restylen en af te werken. Gekozen kan worden voor onder andere het gewenste type, afmeting, kleur, beslag en teksten. Hiermee voorzien wij in een specifieke behoefte van de klant. Met enige regelmaat hebben we enkele meubels die voorradig zijn. Deze kunnen indien gewenst vooraf op afspraak bezichtigt worden voordat u tot aankoop of bestelling overgaat.
Liveandstyle kan geen garantie geven op bestaande meubelen.


Het assortiment van LiveandStyle bestaat voornamelijk uit landelijke, brocante, authentieke meubelen (bureau`s, buffetkasten, dressoirs, tafels, etc) en daarnaast enkele antieke en eiken Off Black kasten. Live and Style restyled zorgvuldig deze prachtige brocante meubelen die vaak al een leven achter de rug hebben. Hierdoor zijn alle meubelen uniek in hun soort en koopt u een meubel met een geschiedenis. 
Dat is het unieke en sfeerbepalende element van deze meubelen en geeft ze hun charme. Alle meubelen worden zorgvuldig gerestyled, maar houden soms enkele gebruikerssporen. Maar juist met zo’n meubelstuk haalt u een uniek exemplaar en iets speciaals in huis.

Om bovenstaande redenen kunnen wij helaas geen garantie geven op de meubelen gekocht bij Liveandstyle. Eventuele verborgen gebreken kunt u binnen 2 dagen na aankoop melden aan liveandstyle, per e-mail ((info@liveandstyle.nl ) met enkele afbeeldingen.

Bij enkele meubelen komen (kleine) detailverschillen voor, simpelweg omdat deze meubelen vrij uniek zijn. Mocht dit bij uw bestelling voorkomen, dan wordt dit zoveel mogelijk met u gecommuniceerd voor levering. Mocht u moeite hebben met de detailverschillen, dan zoeken we in overleg met u naar een identieker meubel voor u.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 live&style | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel